Privacy Policy

Doel van Gebruik: Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij het bezoeken van onze website slaan we op:

  • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld, onderzoeksgegevens en/of registratie op de site)
  • Uw NAW-gegevens als u een bestelling plaatst voor facturering en verzending

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies: Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt verzonden en wordt geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Dit bestand houdt de bezochte internetsite bij en bevat enkele informatie over dit bezoek)

  • om uw voorkeuren te registreren
  • Om u op de hoogte te stellen van een nieuw bezoek aan onze site van nieuws waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
  • Om uw eerdere activiteiten op de site te registreren, om u betere service te bieden bij uw volgende bezoek
  • om de inhoud en presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of andere informatie die door de browser wordt verzonden

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als we gegevens op onze website overdragen of ontvangen, gebruiken we altijd de versleutelingstechnologieën die worden erkend als actuele standaarden binnen de IT-sector. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken we een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat op onze site wordt weergegeven (popup). We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die we ontvangen op onze site te voorkomen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen in verband met ons privacybeleid? Als u wilt reageren op ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Over communicatie per e-mail:

Als u in de toekomst geen e-mails van ons bedrijf wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres.

Ons bedrijf kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in ons privacybeleid. In dat geval zullen we contact met u opnemen voordat we uw informatie voor deze nieuwe doeleinden gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons privacybeleid en u de gelegenheid te geven om deelname te weigeren.

Op verzoek bieden we bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die we over hen bewaren. Als u toegang tot deze informatie wenst, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres.

Op verzoek bieden we bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die we over hen bewaren, te corrigeren. Als u uw persoonlijke informatie wilt verbeteren, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@gandongofficial.com.